Samen een tijdje oplopen is niet alleen gezellig - om dit uniek Nederlandse concept maar weer eens te droppen - het is ook nuttig. Ook al kun je heel veel zelf, het is ook zinvol eens te toetsen of dat wat je doet wel effectief is bijvoorbeeld. Dat geldt op persoonsniveau maar ook zeker op organisatieniveau. Draagkracht creëren voor verandertrajecten, fusies begeleiden, allemaal zaken die een enorme impact hebben op de werknemers van organisaties en een grote tijdsdruk uitoefenen op vaak al overvolle agenda's van bestuurders. Zoek het extern in een coachingstraject! Dit kan een hele fijne oplossing zijn voor alle partijen. De tijdsdruk vermindert en de noodzaak van processen kan vaak beter aangetoond worden door een externe, dan door 'het gezicht' van de organisatie.

Onze coaches zijn bevlogen professionals, in staat om één op één, maar ook groepssessies zo te begeleiden dat de kleine én grote vraagstukken op een zorgvuldige, veilige manier worden aangepakt. Samen stappen verder komen is het motto. Loop eens mee!

Sjop Supplies Coaching

K W E T S B A A R H E I D