Een goede communicatiestrategie vraagt een degelijk fundering. Onderzoek is daarvan een belangrijk onderdeel. Een slimme mix van kwantitatieve en kwalitatieve, maar vooral offline en online onderzoeksmethoden ontstaat een bredere en diepere duiding van het inhoudelijke vraagstuk, zowel op inhoud, actoren als netwerk. Door te achterhalen of de interne en externe agenda’s overeenkomen of verschillen zijn slimmere communicatieve aansluitingen te vinden.

Sjop Supplies Onderzoek

No post has been created yet.